ALFen Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató Kft.

Az ALFen Kft székhelye

A távhő termelése az erőmű épületében történik, az évek során változó műszaki-gazdasági környezettel lépést tartó technológiai berendezésekkel.

A távhő termelés kezdetben a Timföldgyártól átvett 3 db fűtőolaj tüzelésű gőzkazánnal és gőz-víz hőcserélők közbeiktatásával történt. Ezek a kazánok az évek során át lettek alakítva olaj-gáz vegyes tüzelésű gőzkazánokká, majd gáztüzelésű forróvizes kazánokká, a gőz-víz hőcserélők egyidejű kiiktatásával.

Gázüzemű forróvízkazánok
Tápvíz-előkészítő szűrő berendezés

A kazánokhoz szükséges tápvíz előállítása modern, fordított ozmózis elvén működő szűrőberendezéssel történik.

2004. évben a Füzitő-GM Energiatermelő Kft. beruházásában az erőmű épületébe telepítettek egy gázmotor-generátor erőmű egységet, amely a hálózatra kiadott villamosenergia termeléssel párhuzamosan, a hulladék-hőjének visszanyerése révén a távhőtermelés második forrása lett. A gázmotor telepítésével egyidőben az ALFen Kft. egy hőtároló berendezést is létesített, amely lehetővé teszi a villamosenergia termelése és a hőfelhasználás időbeni függetlenítését, azaz a gázmotor gazdaságos üzemeltetését.

Gázmotor-generátor erőműegység
Gázmotor hővisszanyerő készüléke

A gázmotor által termelt hőt az ALFen Kft. a Füzitő-GM Kft.-től hiteles elszámolási mérés alapján, leválasztó hőcserélő közbeiktatásával veszi át, így a két különböző tulajdonú berendezés egymástól független üzemeltetése is megvalósítható. A gázmotor által termelt és átvett hő ára kedvezőbb a gázüzemű kazánokban előállított hő mindenkori áránál.

A gázárak folyamatos emelkedése és a kapcsolt energiatermelés jogszabályi környezetének kedvezőtlen alakulása újabb lépésre késztette az ALFen Kft. vezetését. Az elmúlt évek során a gázárakhoz viszonyított egyik legolcsóbb primer energiahordozó a faapríték lett. Az ALFen Kft. 2010. évben egy faapríték tüzelésű, automatizált forróvíz kazánt telepített, amely a távhőtermelésnek időben a harmadik, gazdaságossága tekintetében viszont az első forrása lett.

Faapríték üzemű kazán
Faapríték tárolás

A kazán üzemeltetéséhez szükséges apríték részben fedett tárolóban, nagyobb részt szabadtéren van tárolva.

Az apríték mozgatása a tárolóban rakodógéppel történik.

A kazánba behordó szerkezet tüzelőanyag halmának feltöltése naponta 3-szor 4-szer ugyancsak a rakodógéppel történik.

Fapríték kazán betáplálása
Rendszerfelügyelet

A villamosenergia termelés, a hőtermelés, a távfűtési rendszer működése 24 órás felügyelet alatt áll. az adatokat a vezénylőtermi számítógépek dolgozzák fel és jelenítik meg a szolgálatot ellátó irányító személyzet számára.

A felsorolt 3 forrásból és a hőtárolóból nyert hő a távfűtési vezetéken keresztül jut el a lakótelepi hőközpontba, ill. a felhasználókhoz.

Távhő vezeték
Távhővezeték karbantartása

A veszteségek alacsony szinten tartása érdekében különös gondot fordítunk a távfűtési vezetékek karbantartására.

A lakótelepi hőközpontban történik a használati meleg víz előállítása és az utcánkénti fűtési körök szabályozása, felügyelete.

Lakótelepi hőközpont
Elszámolási hőmennyiség-mérők

A távfűtésbe bekötött épületek csatlakozási pontján hiteles elszámolási hőmennyiség-mérő készülékek vannak felszerelve, amelyek a fogyasztás korrekt elszámolást biztosítják.